Biomaterials

Etgraft - TCP

Biomaterial sintètic porós a base de fosfat tricàlcic desenvolupat per a la regeneració òssia.

Osteobiol

OSTEO2020cat
Informació regeneració òssia.

Biomaterials

Catàleg general