Aconteixements

Trobades, Presentacions, Fires... ...

Congreso anual en Canarias

Trobada GEOEC abril 2017 a Fuerteventura

Dubai - Enero 2018

Presencia dels implants Vulkan a Dubai