Ofertes implants, additaments i accesoris

OFERTES IMPLANTS, ADDITAMENTS i ACCESORIS

Oferta Implants Vulkan ®

OF_RENOVE_VULKANcatPR
Prorrogat fins 30-12-2019

Biomaterials Etgraft-BPC i Etgraft-TPC

ETGRAFT_TCPcat
Oferta 2019

Oferta additaments Elitor

OF_ELITOR2019catPR
Prorrogades fins 30-12-2019

Oferta Pilars Multi-Unit ®

OF_MULTIUNITcat
Prorrogades fins 30-12-2019

Sistema Multi Unit ® connexions

OF_CONNcat
Connexions compatibles Pilars Multi Unit®

Additaments i eines per implantologia.

PORTADA_ELITE_ADDcat
Catàleg general additaments i eines compatibles Elite®

Ofertes NSK cirurgia

C_CIRUGIA_NSKcat
Fins 30 d'abril 2020

Més ofertes NSK cirurgia 2020

OF_NSK_CIRUGIA2020
Fins 30 d'agost 2020

Biomaterials Osteobiol

OF_OSTEOGENOScat
Ofertes Osteogenos fins 29-02-2020

Ofertes Acteon cirurgia

OF_CIR_SATELEC
Fins 29 febrer 2020