Ofertes implants, additaments i accesoris

OFERTES IMPLANTS, ADDITAMENTS i ACCESORIS

Covid-19 veure pàg. desinfecció

+ICOVID
Tot per la seva clínica: Bates, mascaretes, guants, pantalles, desinfectants, maquinària, etc....

Biomaterials Osteobiol

OF_OSTEOGENOScat
Ofertes Osteogenos fins 31/07/2020

Oferta Implants Vulkan ®

OF_RENOVE_VULKANcatPR
Prorrogat fins 30-12-2019

Biomaterials Etgraft-BPC i Etgraft-TPC

ETGRAFT_TCPcat
Oferta 2019

Freses per cirurgia

FRESES_CIRcat

Més ofertes NSK cirurgia 2020

OF_NSK_CIRUGIA2020
Fins 30 d'agost 2020

Ofertes Acteon cirurgia

OF_CIR_SATELEC
Fins 30-06-2020

Oferta Pilars Multi-Unit ®

OF_MULTIUNITcat
Prorrogades fins 30-12-2019

Additaments i eines per implantologia.

PORTADA_ELITE_ADDcat
Catàleg general additaments i eines compatibles Elite®

Oferta additaments Elitor

OF_ELITOR2019catPR
Prorrogades fins 30-12-2019